• Voor 20.00 uur besteld, volgende dag verzonden!
 • Veilig en snel betalen!
 • Alles direct uit eigen voorraad!
 • Webwinkelkeur keurmerk

Privacybeleid


Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers van onze diensten en website. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Acme Movie Store gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u altijd op deze pagina. Wij raden u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van de wijziging aangegeven.                                                                                                                            

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Acme Movie Store verzamelt en verwerkt van onze klanten. Zoals de website, verkopen en andere diensten.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens? 
Acme Movie Store , gevestigd aan de Leliestraat in Moordrecht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave Privacy- en cookiebeleid:

 • Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
 • Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we er aan
 • Voor welke doelen verwerkt wij uw gegevens.
 • Een vraag stellen of een klacht indienen
 • Welke derden hebben toegang tot uw gegevens
 • Hoe beveiligen wij uw gegevens
 • Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
 • Gebruiken wij cookies
 • Wat doen we niet

1.Uitleg opbouw van dit privacybeleid

In dit Privacy- en cookiebeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Acme Movie Store van u verwerkt om u deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms hebben we voor een bepaalde dienst een email adres of NAW gegevens nodig, In dat geval wordt dit bij de paragraaf over “verkopen”  aangegeven over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doelen we dat doen.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan

Als u artikelen koopt via de website van Acme Movie Store,  vragen we u om uw NAW gegevens. We zetten uw NAW gegevens in een bestand in onze beveiligde omgeving.  

3. Voor welke doelen verwerkt Acme Movie Store uw gegevens.

Levering van uw bestelling
Voor levering van uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. We eisen van onze bezorgdiensten dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Uw account
In “mijn account”  slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens en opgegeven informatie. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze makkelijk kan terugvinden. Ook kunt u hier een verlanglijstje bijhouden van artikelen die uw interesse hebben en u wellicht wilt kopen. We bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u dit niet meer wilt.

Reacties

Wij waarderen uw reacties zeer. En onze andere klanten ook. Wilt u een reactie achterlaten, kies dan zelf of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers.  Wij houden bij wie welke review schrijft.

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. We bewaren uw gegevens tot een maand na de actie/prijsvraag.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

4. Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer u bij Acme Movie Store een vraag stelt of een klacht indient (dit kan per e-mail) kunnen wij uw contactgegevens vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht en u eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Acme Movie Store die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om uw vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze databank. We kunnen uw ook vragen om uw contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en uw contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
De bezorgdiensten die wij gebruiken geven wij toegang tot uw adresgegevens. Ook aan andere dienstverleners en derden die betrokken zijn bij de verwerking van deze data.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Acme Movie Store gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

7. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Acme Movie Store over uw verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: 

moviestoreacme@gmail.com

Als u geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over Acme Movie Store , dan kunt u dit aangeven door een verzoek te sturen naar bovenstaand email adres

Wij houden een behandelingstermijn aan van 1 maand.

8. Gebruiken wij cookies
Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Acme Movie Store gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt je browser zo instellen dat  u geen cookies ontvangt.

9. Wat doen we niet met uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens nooit om aan u andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Tevens zullen wij nooit uw gegevens verkopen aan anderen.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 3 september 2020